30.2 C
Hong Kong
小城故事任性的音樂實驗 在古怪中尋找獨特之處 - 專訪獨立歌手 何佩 HOPUI

任性的音樂實驗 在古怪中尋找獨特之處 – 專訪獨立歌手 何佩 HOPUI

聽著何佩新作《大海求救SOS》,曲風、唱法到歌詞都和以往作品180度轉變,可以說是她的全新一面。「明明你唱開慢歌,做咩走去造快歌?」這句話不止形容歌手固有人設,其實也在形容今日被定型的廣東歌市場,好像做一點前衛的歌曲就會被人鬧。何佩坦言有點任性,但出道兩年多,都希望嘗試在香港,能否來一次完全自我的音樂實驗。

‧ 何佩覺得快歌《大海求救SOS》都是講自己,而且都想試試在香港地,能否任性地來一場屬於自我的音樂實驗。

將自己當成實驗品

新作《大海求救SOS》延續何佩自家詞曲創作,但完全撇開以往慢歌風格,換上J-Pop Bandsound夏日感覺。今時今日造原創歌成本很高,還要造一首「好唔何佩」的快歌,對聽眾甚至對她都是一場實驗,但經歷完之前六首慢歌旅程,她覺得是時候要改變,而為了分享自己另一面,學習怎樣用快歌吸引聽眾,最終更填了五版歌詞才滿意。因為她覺得一切都是講「我」,這次就是任性的我。

不過想任性,首先要有勇氣擺脫人設。何佩幸運地成長於選秀節目百花齊放的年代,儘管最後未能躋身前列,但足以積聚人氣入行。從參賽者轉變成音樂人,她深深感受到廣東歌市場漸趨飽和,歌手每年可能只造2-3首新歌,與其走得太前被人批評,倒不如造些主流歌取悅觀眾作罷。作為獨立歌手,她反而嘗試拿自己做實驗品,在狹縫中找點特別之處,每次收到Fans說某首歌可以幫到人、陪到人,也代表著自己創作是有價值和意義。

‧ 雖然香港人對網上內容要快要新鮮,但她認為與其「抄人橋」,不如造一些有意義,或者對事業有用的內容。

做事要言之有物

有了社交媒體後,藝人和樂迷距離拉近很多,觀眾很喜歡看到藝人真實貼地一面,甚至以前視為有損形象的「黑圖」(走樣相),大方Share甚至搞笑回應,說不定反過來會有正面宣傳效果。不過何佩認為這只是短時間有幫助,想長遠保持人氣就要做每件事都要有它的用途和意義,久而久之觀眾才會感受到誠意而支持你。

出碟好難?

對於何佩這類獨立歌手,又要唱歌出Show,又要在社交平台做Live出Post宣傳,少點毅力都做不到。雖然親力親為管理是好事,但時間有限,數年音樂人生涯就令她學懂借力,將不在行的事交給他人處理,自己集中歌曲製作和幕前表演,繼續完成她的音樂實驗更好。

‧ 何佩覺得人的想法很多,但一定要踏出第一步,而且每一步都為目標而做,過程可能很漫長,但至少是有向前推進過。

儲了七首歌,何佩也表明一出道就有計劃出碟開Show,但無奈成本太高,笑言要成事就和找Fans集資。不過她從沒放棄這個想法,而且只要有目標,就會用不同方法實行,出碟是、做歌手亦是、做人更是。雖然音樂路絕不容易,但她仍鼓勵想入行的音樂人,最重要是肯踏出第一步,以及不好覺得自己怪,但要找到在古怪之中,不一樣的地方。「呢個世界唔正常嘅人有好多,人地覺得你怪,但可能得你先有,好好珍惜佢,做一個特別嘅人。」

‧ 「世界唔正常嘅人好多,人地眼中覺得你係古怪,唔緊要,搵到當中特別之處,好好珍惜同利用佢。」- 何佩

更多文章