30.1 C
Hong Kong
城中熱話【經濟哲學】無諗清楚買嘢隨時中伏?了解「檸檬市場」(Market for Lemons)對客人有幾重要!

【經濟哲學】無諗清楚買嘢隨時中伏?了解「檸檬市場」(Market for Lemons)對客人有幾重要!

大家有冇試過買二手嘢「中伏」,結果唔敢再買?或者買保險冇睇清楚條文,結果發生意外時無法獲得賠償?好多時都係因為買賣雙方擁有嘅市場訊息唔對等,而呢個情況早喺1970年已經由美國教授艾克洛夫(George Akerlof)發現,並稱之為「檸檬市場」(Market for Lemons)。究竟檸檬和「中伏」有咩關係,作為客人又可以點樣避免買到次貨?立刻和大家分析一下啦!

‧若不留意市場資訊,很易會買到「Lemons」(次貨),長久下去會出現汰強留弱情況。

Lemons在英文除了指檸檬外,亦有次貨、 瑕疵貨品的意思,意指就算付出一樣價錢,但結果換來次一級貨品。這很大程度來自買方對市場資訊掌握不足,甚或是賣方不願意公佈資訊而購入次貨。這會導致買方信心下降,甚至不敢再度入手,擁有高級貨品的賣方,為了賺更多而不願意售賣好貨品,結果「劣幣驅逐良幣」,做成市場萎縮甚至消失。就算市場不消失,也會令整體產品質素下降,拖累價格下跌,一些在平均價格以上的好質素貨品,客人會因擔心買到次貨而退而求其次,最終汰強留弱。

‧二手市場內賣家經常會遮蔽資訊或產品情況,導致買家「中伏」。

檸檬市場可以應用在很多例子,例如在勞工市場中,老闆們想請人但不知道市場資訊,或者想為公司節省成本,導致用很低工資請人,但可想而知請回來的人都未必會很有質素。另外二手市場內,買家只能看相片和文字描述判斷貨品是否質量好,然而賣家未必會公佈所有細節,例如賣出的相機可能有裂痕、入水等等,只要交收時不察覺,就很易買到次貨。這種情況還會出現在危機關頭,如疫情時售賣口罩,不良企業趁機混水摸魚,只為賺錢而售賣劣質口罩。

‧不良企業可能趁緊急情況,乘機混水摸魚售賣次貨賺錢,如口罩、防護用品便是很好例子。

要解決市場訊息不足問題,溝通是很好方法,而賣方若想保持關係,雙方亦應表現誠實,否則很難令客人回頭再買。不過這些往往都未能硬性規定,只能靠個人性格。當然買家亦應提前了解貨品訊息,以及見到實物時檢查清楚,若有懷疑或發現問題再和賣方商討。希望大家以後不會再買到「檸檬」次貨啦!

更多文章