30.1 C
Hong Kong
城中熱話【另類經濟指數】食麥當勞都可以了解國家經濟!「巨無霸指數」係咩嚟﹖

【另類經濟指數】食麥當勞都可以了解國家經濟!「巨無霸指數」係咩嚟﹖

唔好以為要用一整年時間,又調查又訪問又評估先可以測量經濟狀況,其實一般生活都可以了解世界經濟,最簡單去樓下間麥當勞就可以!聽落好似好兒戲,但生活每一樣都同經濟、社會有關,所以絕對有其代表性。今次就介紹一下因麥當勞而生的「巨無霸指數」,看看是甚麼一回事之外,順道研究香港經濟在世界屬甚麼水平啦!
「巨無霸指數」(Big Mac Index)早在1986年已經出現,由英國雜誌《經濟學人》編輯Pam Woodall提出,指數假定所有人需求一樣之下,要工作多久才可以買到當地一個巨無霸。為甚麼要選麥當勞和巨無霸﹖因為全球人對此兩者都熟悉,早已成為快餐文化標記。「巨無霸指數」以美金為基準,目的是測量該地區貨幣和美金相比是否合理,然後再利用這類資料,量度當地國家經濟實力、國民消費能力。

‧ 「巨無霸指數」可以作為量度地區貨幣是否被低估或高估。

‧ 「巨無霸指數」並非近年才有,早在1986年已由《經濟學人》編輯提出。

現時《經濟學人》每年皆會公佈一次巨無霸指數結果,不過在2019年數據中,只有兩個國家屬於高估級別,分別是瑞士法郎及挪威克朗。以瑞士法郎為例,當地每個巨無霸為6.5瑞士法郎,而美國的巨無霸售價為5.67美元,當時瑞士法郎和美金匯率為0.97,故得出結果為高估18.4%。再以香港為例,香港每個巨無霸售20.5港元,美國售5.67美元,再利用數據公佈當時7.78匯率,計算後得出港元被低估達53.5%!而人民幣亦被低估達44.9%;最被低估屬南非貨幣蘭特(Rand),低估達62%。
《經濟學人》編輯指出全球絕大部份國家或地區貨幣都被低估,顯示美元、瑞士法郎、克朗也在2019年顯著強勢。若美國、瑞士等地不推出量化寬鬆政策;或香港、中國等地收緊購債規模或加息,恐怕下年被低估數值會進一步加強。

‧ 港幣相對而言屬嚴重低估級別,意味美金強勢之餘,香港亦需推行部份緊縮政策增強自身價值。

更多文章