30.2 C
Hong Kong

Related tags

Latest

Latest

Latest

More From Hit Consultant Media

【薪酬統計】疫情下港人月入有哪些實際變動?8大行業最新入息中位數比較!

新冠疫情打擊經濟,不少行業都裁員減薪,但打工仔薪酬水平有哪些實際變動呢?政府統計處最新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》指出,本港今年第三季不包括外籍家庭傭工的就業人士,每月入息中位數為19,000元。如按性別劃分,男性每月入息中位數20,000元,女性則為17,000元,與第二季相同。 男性入息中位數多女性3,000元 按就業人士年齡及性別分類,35歲至44歲組別中的每月就業收入中位數最高,男女合計為23,000元,其中男性為25,000元,女性則為20,000元,而每月就業收入中位數最少的組別為15歲至24歲,男性為14,000元,女性則為13,000元。 2020第三季Q3按年齡及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數(不包括外籍家庭傭工) 年齡組別 男 女 男女合計 15至24歲 $14,000 $13,000 $13,500 25至34歲 $20,000 $19,000 $20,000 35至44歲 $25,000 $20,000 $23,000 45至54歲 $22,900 $17,000 $20,000 55至59歲 $20,000 $15,000 $18,000 60歲或以上 $15,000 $11,000 $13,000 合計 $20,000 $17,000 $19,000   8大行業入息中位數比較 若按主要工作所屬行業及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數,則以公共行政、社會及個人服務最高薪,當中男的收入中位數為26,000元,女則為20,400元。最低為零售、住宿及膳食服務,中位數只有13,000元。 2020第三季Q3(7-9月)按主要工作所屬行業及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數 按行業及性別劃分 男 女 男女合計 製造 $20,000 $13,600 $17,400 建造 $20,000 $16,000 $19,700 進出口貿易及批發 $22,000 $18,000 $20,000 零售、住宿及膳食服務 $15,000 $12,000 $13,000 運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊 $18,000 $16,500 $18,000 金融、保險、地產、專業及商用服務 $23,000 $20,000 $20,000 公共行政、社會及個人服務 $26,000 $20,400 $23,000 其他行業 $22,000 $17,700 $21,000 受疫情影響,本地勞動市場薪酬都有變動,其中製造業、建造業及其他行業的月入中位數較上季減少,男女合計月入中位數,分別減少100元、300元及2,700元。 2020第二季Q2(4-6月)按主要工作所屬行業及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數 按行業及性別劃分 男 女 男女合計 製造 $20,000 $14,000 $17,500 建造 $20,000 $17,000 $20,000 進出口貿易及批發 $23,000 $18,600 $20,000 零售、住宿及膳食服務 $15,500 $12,000 $13,000 運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊 $18,000 $17,000 $18,000 金融、保險、地產、專業及商用服務 $22,300 $20,000 $20,000 公共行政、社會及個人服務 $26,000 $10,000 $15,000 其他行業 $25,000 $17,200 $23,700

ADVERTISMENT